פשע הגזזת

במקום שבו נעשה פשע כזה, מה גורם לכם לחשוב שלא יכולים להתקיים עוד פשעים?

מה שאותם ילדים עברו אלו סיפורי זוועות.

הרסו להם את החיים (למי שהצליח לשרוד), ומי שלא הצליח לשרוד, הרסו למשפחה שלהם את החיים.

שתפו עם כולם: