המטרה של הונאת הקורונה היא יצירת ממשלה עולמית דיקטטורית אחת

הכומר דני יונאס מדבר על הונאת הקורונה והמטרה של בעלי ההון, ליצור ממשלה עולמית אחת.

"אז האם אני חושב שוירוס הקורונה הוא "סימן" לכך שסופו של העולם קרוב? אני לא חושב כך. אבל אני כן חושב שוירוס הקורונה הוא תרגיל. זו סימולציה. זו חזרה גנראלית."

לדבריו משתמשים בטכניקות של שטיפת מוח לקהל. הטכניקה הזאת היא טכניקה מרקסיסטית של הייגל.
הוא מציג את הטכניקה הזאת כך:
1. יצירת בעיה
2. מחכים לתגובה
3. כפיית הפתרון שסומן מראש

משקרים לגבי בעיות כמו טרור, מגיפות, התחממות גלובלית ואז מחכים לתגובה מאיתנו, העם. בדרך כלל התגובה תהיה תגובה של פחד והפניית המבט והתקווה שלנו כלפי השלטונות ואז מגיע הפתרון שהוכן מראש.

שתפו עם כולם: