מים – המסתורין הגדול

הנסתר רב על הגלוי.
סרט מרתק זה מקיף את כדור הארץ כדי לחשוף גילויים חדשים על מים, החומר האלמנט המדהים עם כה מעט מחקר.
דרך המים ניתן ללמוד יותר על מה שחבוי מהעין.

מתוך הסרט: "אנחנו ערכנו הרבה ניסויים על האפקט שיש לגורמים שונים לגמרי על מים. שדות מגנטיים, שדות חשמליים, חפצים רבים ומגוונים וגם כללנו נוכחות של בני אדם ורגשות של בני אדם וזה הפך לברור שרגשות אנושיים חיוביים או שליליים הינם המרכיבים המשפיעים על המים באופן החזק ביותר."

שתפו עם כולם: