ממלאי פקודות הם אלו ששומרים את קיום העבדות

האליטה לבד לא היו יכולים לבצע את כל התוכנית שלהם, אם לא היו אנשים שמוציאים לפועל את מה שהם רוצים.

ממלאי הפקודות, הם אלו שמבצעים בפועל את הדברים ומוציאים את התוכנית ליישום.

המושג מילוי פקודה משמעותו לעשות מה שאמרו לך, מבלי לשפוט בעצמך האם הפעולה שאתה מחויב לבצע היא למעשה טובה או רעה.

אין פה שאלה האם הדבר מוסרי או לא, אלא כמו רובוט או מכשיר חשמלי שנכנס לפעולה, מבצעים אותה.

את האחריות שמים על מי שנתן את הפקודה, אבל זה לא כך, כי אם מבצעים משהו לא נכון, לא מוסרי, משהו שדורש חוסר מצפון, הפשע הוא לגמרי של מבצע הפקודה.

שתפו עם כולם: