אחות מאשרת שכל מי שקיבל את ה״חיסון״ הוא פצצת זמן מתקתקת לסרטן

שתפו עם כולם: