אלון מזרחי | "ממתי בהיסטוריה מערכת שיוצרת אפליה ומעמדות הייתה הפתרון ולא הבעיה?" | מתוך ההפגנה בבימה 27.11.2021

שתפו עם כולם: