אסף שפיר, צלם שתעד את המחאה ברעננה ב- 18.12.2021

שתפו עם כולם: