עורכת הדין ולנטינה נלין מסבירה את הצעת החוק הדיקטטורית (אוקטובר 2021)

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף והוראות נוספות), התשפ"ב – 2021

קישור לעמוד הצעת החוק להגשת התנגדויות

שתפו עם כולם: