קרימינולוגית מסבירה איך השלטון והתקשורת מהנדסים את התודעה של הצופים ומייצרים שנאה, הסתה, הגכחה כשיטת עבודה לא מהיום

שתפו עם כולם: