ד"ר אוטה ברגנר | מחקר חדש מגרמניה מאשר שככל ששיעור ההתחסנות גבוה יותר התמותה העודפת גבוהה יותר

שתפו עם כולם: