ד"ר יואב יחזקאלי | אנשים צריכים להיאחז במשהו ולהשתייך למשהו, גם אם אין לזה שום בסיס מדעי | 30.11.2021

שתפו עם כולם: