אידן ביבר | מומחה לאבטחת מידע | החוזה מעמיד את פייזר במעמד חוקי של סוכן זר וכל מי שמשתף פעולה עם סוכן זר נחשב חוקית כבוגד

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

יש לך הצעות לשיפור התגיות בדף הזה? נשמח לשפר!