אידן ביבר | מומחה לאבטחת מידע | החוזה מעמיד את פייזר במעמד חוקי של סוכן זר וכל מי שמשתף פעולה עם סוכן זר נחשב חוקית כבוגד

שתפו עם כולם: