אתילן אוקסיד הינו חומר מסרטן שמרוסס בקצה מטושי הבדיקות

שתפו עם כולם: