עדות נאמנה | ד״ר רוברט מאלון | בית הדין הרבני בניו יורק

חלק 1:

 

חלק 2:

 

חלק 3:

 

חלק 4:

שתפו עם כולם: