ד"ר בעז לב | שקיפות משרד הבריאות ותופעות לוואי | מתוך דיון בכנסת על לחסן את הילדים 16.11.2021

שתפו עם כולם: