עו"ד גדי שילה | פנייה למשרד הבריאות בנוגע לנחיצות המסכות נענתה בתשובה מוזרה שלא מבוססת על הצד מדעי | 5.12.2021

שתפו עם כולם: