גדי יברקן | מתוך דיון בכנסת על לחסן את הילדים | 16.11.2021

 

קמפיין חיסון הילדים וזכות ההורים לבחור

שתפו עם כולם: