ניצולת השואה ורה שרב וד"ר ריינר פולמיץ' | השואה אז והיום – רצח עם עולמי

שתפו עם כולם: