איך בעז לב ראש הצט"ם מתמודד עם הכאב והזעקות של האזרחים

 

 

שתפו עם כולם: