בקנדה ואירלנד פסקו בתי משפט כי אין הוכחה להמצאות הנגיף קוביד-19

שתפו עם כולם: