בניו יורק הזבל נערם ברחובות כי העובדים הוצאו לחל״ת כי לא הזריקו – התושבים זרקו את הזבל לאחוזה של המושל

שתפו עם כולם: