במדינת ישראל שוטרים מבצעים מעצרים ללא סיבה | 9.5.2022

שתפו עם כולם: