חברת הפרלמנט האירופי כריסטינה אנדרסון | הצבעה במטרה להעברת סמכויות רפואיות לארגון הבריאות העולמי

שתפו עם כולם: