שוב שרון אלרעי פרייס משקרת והפעם בנוגע לפוליו

שתפו עם כולם: