אורי נחמן | חברי הכנסת הם קבוצה של שחקנים, למסרים שלהם אין שום משמעות במציאות | 30.11.2021

שתפו עם כולם: