אושרת קוטלר מתיחסת לדרך הפעולה הממסדית ולסדר עולמי חדש | 15.2.2022

שתפו עם כולם: