פרופ' אדלר | ההיסטריה מיותרת . הקורונה מפחידה אותנו יותר משפעת בגלל התקשורת! ומי שחלה אסור לו להתחסן

שתפו עם כולם: