תגובתו של פרופסור רצף לוי בנוגע לאמירה של שרון אלרעי פרייס שלא ניתן לסמוך על המחקר שביצע

שתפו עם כולם: