פרופסור שושי אלטוביה מתיחסת לחוק הסמכויות שעבר בישראל ב- 25 לינואר 2022

שתפו עם כולם: