פרופסור שושי אלטוביה | אנשים שהתחסנו לקורונה המערכת החיסונית שלהם חלשה יותר מאלו שלא התחסנו והחלימו מהמחלה | 29.5.2022

שתפו עם כולם: