פרופסור יורם לס | חד משמעית אנשים מחוסנים נדבקים ומדביקים – לכן התו הירוק חסר היגיון ומשמש לכפייה ולסיפוק יצר השליטה |5.12.2021

שתפו עם כולם: