פרופסור צבי בנטואיץ' | כמות המתים הגדולה בהתחלה במחלקות הקורונה נבעה מזה שלא היו קרובי משפחה ליד החולה – זה לא אנושי ולא מוצדק | 5.12.2021

שתפו עם כולם: