הרב יצחק יוסף הראשון לציון מודה שרבנים גדולי עולם טעו

שתפו עם כולם: