סירו מורוגסאן מהנדס בכיר בטוויטר תועד במצלמה נסתרת | טוויטר לא מאמינה בחופש הדיבור, אנחנו סוג של קומוניסטים, הצנזורה מנותבת כלפי הימין

שתפו עם כולם: