פרשת ילדי תימן

הסיפור האמיתי : ילדי תימן – פרשה לאומית לא פתורה

פרשת ילדי תימן: "היה פס ייצור להעלמת ילדים. החיסיון לא באמת הוסר"
(סרטון מ-2018, לאחר שהחיסיון על המסמכים הוסר)

נסויים רפואיים בילדי תימן ומיתת הילדים על ידי רופאים קטעים מדיון

שתפו עם כולם: