ולנטינה נלין ושרון אלרעי פרייס | מתוך דיון בכנסת על לחסן את הילדים | 16.11.2021

שתפו עם כולם: