ולדמיר מספר שאיבד חלק מהראייה שלו בעין אחת לאחר הזריקה הרביעית | 19.2.2022

שתפו עם כולם: