ירון זליכה | האזרחים בישראל עובדים יותר שעות ומרוויחים פחות בזמן שיוקר המחיה עולה | 28.6.2022

שתפו עם כולם: